ပၢင်လူင်းၾွၼ်ႉတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၵ​ေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ITတႆးၵဵင်းမႆႇ လ​ႄႈ shanunicode.com တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး ၼႂ်းၶွမ်း ၼႂ်းၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်) Windows,MAC,Android,IOS ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝၼ်းထီႉ 13/10/2019 ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.10.-17.00 မွင်း လူင်းပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင် ชมรมภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่