လၢႆးပိၼ်ႇၾွၼ်ႉၼႂ်း Happy Phone(ZTE) ဢၼ်မီး Font Style

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလူတ်ႇၾွၼ်ႉတီႈၼႆႈမႃးဝႆးၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉၸင်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

2 comments

  1. သင်ၼႄပၼ်ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်းတႄႉတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ်ဢေႃႈ ၵူႈၵေႃႉဢၼ်လဵၼ်ႈၽူင်းလဵၼ်ႈၶွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်းABCတူဝ်မႄႈမၼ်းၵူၺ်းတႄႉတေႁုယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း လိၵ်ႈထႆးၼႆႉသမ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇႁုမၼ်းၼမ်လႄႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈပေႃးၼႄတင်းၽၢႆႇဢင်းၵိတ်းၼႆတႄႉထၢင်ႇတေတိူဝ်းလီလိူဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းယိူင်ႈမၼ်းၵေႃႈ
    တေငၢႆႈၸႂ်ယူႇၼႆဢေႃႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *