လၢႆး Root လႄႈ ၾင်ၾွၼ်ႉ Android 4.2.2 ထိုင် 5.1.1

လွၵ်းလၢႆးRoot လႄႈ သႂ်ႇၾွၼ်ႉၼႂ်း Android 4.2.2-5.1.1 ၵူႈမိၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 90%
วิธีรูดและฝังฟ้อนต์แอนดรอยด์ 4.2.2 ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ 90%
ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ၽွၼ်းသင် သင်ၸိူဝ်ႉၾူၼ်းလုၵွႆယွၼ်ႉလွၵ်းလၢႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ႈႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းၶႃႈ။

Fonter apk
http://www4.zippyshare.com/v/wd48zO3G/file.html

Kingroot apk

Thank You for Downloading KingRoot for Android

Kingo Root apk
http://root-apk.kingoapp.com/kingoroot-download.htm

360Root apk
http://down.360safe.com/PermRoot/Permmgr.apk

Namteng 2017.ttf
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZPztoZI4JA1tb3x8SQfpQxY2mMayVcJxak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *