ၾွၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ VIVO Funtouch OS 3.0

NamTeng 2017 Vivo Font ၾွၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၾူၼ်း Vivo ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇမႂ်ႇဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ် Update Version မႂ်ႇမႂ်ႇ Funtouch OS 3.0 လွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇမၼ်းၵေႃႈၼႄဝႆႉတီႈ Video တႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

//တႃႇတွင်း//
 ၾူၼ် VIVO Android ၵႃႈႁိုဝ်ဢမ်ႇဝႃႈ လုၼ်ႈလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ Funtouch OS 3.0 ၼႆ သႂ်ႇလႆႈၵူႈၶိူင်ႈယဝ်ႉ

 

#မၢႆတွင်း
ဢူၼ်းသႂ်ႇပၼ် တင်း2ဢၼ်တႃႉၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

#Download iTheme 4.0
#Download Theme Font

ၶိူဝ်းလွႆ ၵဵင်းတွင်းသပ်းလႅင်းၼႄ

One comment

  1. မဂၤလာပါအစ္ကို ေက်းဇူျပဳပီ တစ္ခုကူးညီေပလို႔ရလာဆရာ က်ေနာ္ကမြန္လူမ်ီဳးပါအစ္ကိုvivoဖုန္းထဲမာက်ေနာ္မြန္စာသုံးခ်င္လို႔ပါအစ္ကို အစ္ကိုရဲ႔ NamTeng 2017 Vivo.apkထဲမာ က်ေနာ္႔ရဲ႔ mon font itz တစ္ခုေရာထည႔္ေပပါလာအစ္ကို ဆရာလုပ္ေပမယ္ဆိုရင္က်ေနာ္mon font itzပို႔သြားေပမယ္ ေက်းဇူပါ shanunisode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *